Sau kiểm toán, PVX giảm lỗ hơn 400 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán.
Sau kiểm toán, PVX giảm lỗ hơn 400 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của PVX đạt 5.006,74 tỷ đồng, giảm 134,33 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,61% so với trước kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế âm 2.228,35 tỷ đồng, so với số lỗ 2.632,3 tỷ đồng trước kiểm toán, tương ứng giảm số lỗ 403,95 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của cổ đông Công ty mẹ cũng giảm hơn 487 tỷ đồng, từ âm hơn 2.110 tỷ đồng (trước kiểm toán), thành âm 1.622,73 tỷ đồng (sau kiểm toán).

Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 cũng đã giảm từ 3.342,42 tỷ đồng (trước kiểm toán), xuống 3.075,09 tỷ đồng (sau kiểm toán), tương ứng giảm 267,33 tỷ đồng.

Kiểm toán lưu ý một số điểm trên báo cáo tài chính hợp nhất của PVX. Trong đó có phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 31/12/2013, bao gồm khoảng 101,8 tỷ đồng của Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang và 21,8 tỷ đồng của Dự án 157 héc-ta Nghi Sơn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, các dự án này đã tạm dừng hoặc đã bị rút giấy phép đầu tư. 

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý, khoảng lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng và dư nợ quá hạn, dư nợ các khoản cho vay do PVX bảo lãnh quá hạn gần 2.100 đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.337,5 tỷ đồng. Các vấn đề này ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX trong 12 tháng tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021