Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Techcombank đạt 10,7 nghìn tỷ đồng

(ĐTCK) Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỷ và doanh thu đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 20,9% và 33,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Techcombank đạt 10,7 nghìn tỷ đồng

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 65,1% và chiếm 16,2% tổng doanh thu, cao hơn mức 13,1% cùng kỳ do có sự đóng góp mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,8%, so với mức 34,5% cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí dự phòng của 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên mức 2.200 tỷ đồng so với mức 605 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục thể hiện sự thận trọng của Ngân hàng trong việc chủ động trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 401,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng đạt 279,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và 8,3% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng ở mức 252,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm 30/09/2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm cuối năm 2019.

Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 155,1 nghìn tỷ, tăng 2,4% so với cuối năm ngoái, phản ánh sự tập trung của Ngân hàng vào tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối kỳ theo Basel II đạt 16,7%, cao hơn gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II (8%) và cao hơn mức 15,5% tại thời điểm cuối năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2020, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng được giữ ở mức 0,6%, thấp hơn mức 0,9% tại ngày 30/06/2020 và 1,8% tại ngày 30/09/2019.

Tỷ lệ nợ xấu giảm do Techcombank đã chủ động xử lý với tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 30/09/2020 là 148% so với mức 108,6% tại 30/06/2020 và 77,1% tại 30/09/2019.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,494.52

-1.5 (-0.1%)

 
VNIndex 1,494.52 -1.5 -0.1%
HNX 463.69 -3.17 -0.68%
UPCOM 112.22 -0.45 -0.4%