SAS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (5%)

 

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/10/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 02/11/2016
- Địa điểm thực hiện :
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 02/11/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%