Toàn cảnh khu vực hành chính huyện Tam Đường.

Toàn cảnh khu vực hành chính huyện Tam Đường.

Sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương vùng Tây Bắc và Nam Trung Bộ.

Theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14, tỉnh Lai Châu điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sùng Phài, huyện Tam Đường vào thành phố Lai Châu; điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. 

Sau khi sắp xếp, thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã. Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phong Thổ sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Ma Li Chải, xã Sì Lở Lầu, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 5 phường và 7 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 870/NQ-UBTVQH14, tỉnh Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.

Thị xã Nghĩa Lộ thành lập xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.

Huyện Văn Chấn thành lập thị trấn Sơn Thịnh trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sơn Thịnh. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 10 xã.

Sau khi điều chỉnh, huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 3 thị trấn.

Thành phố Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Văn Tiến, xã Văn Phú, xã Phúc Lộc, xã Giới Phiên. Sau khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 6 xã. 

Huyện Yên Bình điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tích Cốc, xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng, xã Phú Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn. 

Huyện Văn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hoàng Thắng, xã Xuân Ái, xã Yên Hưng, xã Yên Thái. Sau khi sắp xếp, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Huyện Trấn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Minh Tiến, xã Y Can. Sau khi sắp xếp, huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Theo đó, huyện Quế Sơn thành lập xã Quế Mỹ, thị trấn Hương An. Sau khi sắp xếp, huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 2 thị trấn.

Huyện Nông Sơn sau khi thành lập xã Ninh Phước có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã.

Huyện Hiệp Đức sau khi thành lập thị trấn Tân Bình có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2020, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 241 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 203 xã, 25 phường và 13 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Quảng Ngãi sắp xếp các đơn vị hành chính huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng. Huyện Trà Bồng thành lập các xã Sơn Trà, Hương Trà, Trà Tây. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và thị trấn

Huyện Bình Sơn điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Bình Thới, thị trấn Châu Ổ; thành lập xã Bình Tân Phú, xã Bình Thanh. Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn.  

Huyện Tư Nghĩa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 2 thị trấn.  

Ngoài ra, huyện Ba Tơ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Ba Chùa, thị trấn Ba Tơ, xã Ba Dinh. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lý Sơn giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh. Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh được thành lập.

Tòa án nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ thành lập trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ.

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành 1/2/2020, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021