Sắp vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM

Sắp vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM

(ĐTCK) Ngày 8/11 tới, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2019. Một trong những nội dung chính của sự kiện là lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên HNX về việc thực thi các quy định pháp luật và công bố báo cáo đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch 2019. 237 doanh nghiệp quy mô lớn nhất sàn UPCoM đã được chấm điểm trong chương trình này để chọn ra một số doanh nghiệp tốt nhất được vinh danh.

Quản trị công ty là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường chứng khoán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đây là lý do, trong những năm qua, HNX đã cùng các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp từng bước cải thiện chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp trên HNX nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung.

Theo đó, HNX đã triển khai chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết cho các năm tài chính 2012 - 2016 và bắt đầu triển khai đánh giá các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM năm 2018.

2019 là năm thứ hai việc đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM được thực hiện, phần nào khắc họa bức tranh thị trường về mức độ thực thi các quy định và thông lệ tốt về công bố thông tin và minh bạch; đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên Sở có chất lượng công bố thông tin tốt.

Năm 2019, có 237 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn được đánh giá, chiếm 75,71% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM tại thời điểm chốt dữ liệu.

Việc đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dựa trên thông tin mà các doanh nghiệp công bố như: thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, HNX và các ấn phẩm phát hành bởi doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn. Việc đánh giá doanh nghiệp được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là đơn vị đánh giá độc lập đã được đào tạo trước theo các hướng dẫn đánh giá cụ thể.

Theo thông tin sơ bộ từ HNX, điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên HNX năm 2019 đạt cao hơn năm 2018. Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thuộc rổ UPCoM Large có điểm cao hơn, đạt so với các doanh nghiệp không thuộc rổ.

Đáng chú ý, điểm công bố thông tin và minh bạch có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA, cũng như đánh giá của thị trường đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, mỗi phần trăm tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,08% và ROE tăng 0,17%. Đây là dẫn chứng tốt để khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp thực thi tốt hơn các quy định, thông lệ về công bố thông tin và minh bạch.

Đối với giá cổ phiếu, kết quả đánh giá năm 2019 có nét tương đồng với 2018, thể hiện mối tương quan thuận chiều giữa giá cổ phiếu giao dịch với điểm công bố thông tin và minh bạch.

Doanh nghiệp có điểm công bố thông tin và minh bạch cao có diễn biến giá cổ phiếu tích cực hơn.

Điều này thể hiện việc nâng cao chất lượng công bố thông tin và minh bạch có những giá trị nhất định trong việc góp phần làm tăng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên sàn.

Bên cạnh đó, kết quả cho thấy, các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ lệ nắm giữ của nhà nước cao có xu hướng thực hiện công bố thông tin tốt hơn.

Trong khi đó, không có mối liên hệ giữa việc doanh nghiệp có vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin.

Điều này thể hiện, khi chất lượng công bố thông tin và minh bạch trong nước dần tiếp cận những chuẩn mực hoặc thông lệ quốc tế, thì mối liên hệ giữa doanh nghiệp có tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin sẽ dần biến mất.

Tuy nhiên, một thực trạng của thị trường cũng được chỉ ra thông qua kết quả đánh giá. Đó là các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ.

Trong khi đó, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Chi tiết nội dung này sẽ được công bố tại Hội nghị tới đây.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%