Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 5: Niềm tin của người tiên phong

Thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính là quyết tâm chính trị ở nhiều địa phương. Thực tiễn đã và đang chứng minh, điều gì có lợi cho dân thì khó khăn đến mấy cũng nhất định làm và khi Đảng tiên phong, cán bộ hết lòng, dân hiểu, dân tin, thì mọi việc dù gian khó đến đâu, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 5: Niềm tin của người tiên phong ảnh 1
Tin bài liên quan