Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 4: Phá bỏ giới hạn để cất cánh

Nghị quyết 37/NQ là cơ hội mở rộng không gian phát triển mới cho nhiều đơn vị hành chính cấp huyện có địa giới hành chính hạn hẹp, xóa bỏ tình trạng bị chia cắt, nguồn lực phân tán, manh mún.
Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 4: Phá bỏ giới hạn để cất cánh ảnh 1
Tin bài liên quan