Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 3: “Tái sinh” khối công sản khổng lồ

Hàng ngàn trụ sở, nhà văn hóa dư thừa sau sáp nhập thôn xóm, xã là khối tài sản khổng lồ. Làm thế nào để khối công sản này không thành “phế tích rêu phong” là trăn trở của nhiều tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.
Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 3: “Tái sinh” khối công sản khổng lồ ảnh 1
Tin bài liên quan