Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 2: Khi sáp nhập vướng từ gốc

Dân tin, dân theo Đảng. Nhưng khi chủ trương sáp nhập lại vướng từ cán bộ - “cái gốc của mọi công việc”, thì việc khó thành. Khi đến các huyện, xã, thôn, bản đã và đang triển khai sáp nhập, “tâm tư của cán bộ” là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất. Ai đi - ai ở, ai nghỉ - ai làm? Chế độ chính sách thế nào cho thỏa đáng? Giải bài toán đó cũng chính là giải quyết từ gốc rễ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.
Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 2: Khi sáp nhập vướng từ gốc ảnh 1
Tin bài liên quan