Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 1: Ngọn lửa cải cách ở nhiều vùng quê

Câu chuyện sáp nhập đơn vị hành chính đang là tâm điểm trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa tại nhiều địa phương… Dẫu có nhiều thách thức, nhưng việc này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng vào một cuộc trở mình lớn lao để đi tới phồn vinh.
Sáp nhập đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân - Bài 1: Ngọn lửa cải cách ở nhiều vùng quê ảnh 1
Tin bài liên quan