SAP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM (SAP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h 00 ngày 23/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%