SAP: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM (SAP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản v/v khai thác đất dự án Cát lái Quận 2 với 02 phương án:

+ Chuyển nhượng quyền thuê đất dự án

+ Liên doanh liên kết xây dựng kho nhằm khai thác hiệu quả mục đích sử dụng đất, giao 01 thành viên HĐQT xây dựng phương án và lấy ý kiến của các thành viên HĐQT trước khi trình xin ý kiến cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần in sách giáo khoa Tp.HCM - 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%