Sắp có nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Sắp có nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

(ĐTCK) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định công bố thông tin của DNNN.

Theo dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất Chính phủ đặt tên văn bản này là Nghị định về công bố thông tin của DNNN, nhằm thống nhất khái niệm về DNNN là DN Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Nghị định này ra đời được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý chung, thống nhất việc công bố thông tin của DNNN, đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện đại và cam kết hội nhập quốc tế.

Nghị định dự kiến yêu cầu DNNN công bố kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư hàng năm. Riêng với chiến lược, kế hoạch, đầu tư có nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, DNNN báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định việc công bố, nhằm đảm bảo nội dung bí mật là phù hợp, tránh lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch của DN. Dự thảo Nghị định yêu cầu DNNN phải công bố báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm, công bố chế độ tiền lương, thưởng tại DNNN…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sẽ nhận ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan trước ngày 31/3/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.  

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%