Sao chổi có thể sáng rực như Mặt Trăng

Sao chổi Atlas đang bay tới gần Trái Đất và phát sáng ngày càng mạnh nhờ sự khuếch đại của Mặt Trời.

Theo Vnexpress