Sang mạn khoảng 1,3 triệu lít dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam

Đội tàu Cảnh sát biển vùng 4 vừa bắt giữ nhóm tàu nước ngoài đang sang mạn buôn lậu khoảng 1,3 triệu lít dầu DO cho tàu cá Việt Nam tại khu vực tây nam Bãi Cạn cách (Cà Mau) khoảng 35 hải lý.

Tác giả Theo Vnexpress