(ĐTCK) Nam A Bank là một trong những ngân hàng có hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng hàng đầu hiện nay.
Mỗi sản phẩm chính là sự tổng hòa giữa việc bám sát nhu cầu của khách hàng và đáp ứng xu thế của thị trường.

Bên cạnh các giải pháp tài chính cốt lõi như cho vay và huy động, Nam A Bank đã và đang tăng cường đầu tư, áp dụng yếu tố công nghệ vào sản phẩm dịch vụ. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này ở các sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử của Nam A Bank.

Hiện nay, các dịch vụ ngân hàng điện tử của Nam A Bank được triển khai đầy đủ gồm Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking, Mobile Bankplus…, phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Các sản phẩm thẻ của Nam A Bank được hiện đại hóa dưới hình thức thẻ chip theo chuẩn quốc tế EMV nhằm tăng tính bảo mật cho chủ thẻ.

Bên cạnh phát triển các sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử, Nam A Bank còn chuẩn hóa các SPDV hiện hữu và xây dựng các sản phẩm mới như gói Combo, gói Tài khoản tối ưu, Sản phẩm Cho vay tái tài trợ... Tiếp tục chiến lược đa dạng hóa SPDV, đầu tháng 8 vừa qua, Nam A Bank đã ký kết hợp tác với FWD Việt Nam triển khai các giải pháp bảo hiểm cho gia đình. 
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.