(ĐTCK) Sacombank, Công ty TNHH Tư vấn Price Water House Cooper (PWC) và Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) vừa  khởi động Dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng cho Sacombank.
Dự án mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng (Credit Risk Model - CM) là một trong các dự án chiến lược quan trọng của Sacombank trong việc xây dựng hợp chuẩn Basel II quốc tế theo phương pháp nâng cao (Advance IRB) cho toàn bộ danh mục ngân hàng, đáp ứng Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước.
Dự án sẽ giúp Sacombank quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng và nguồn vốn tốt hơn, cải thiện được tỷ lệ trích lập dự phòng, phê duyệt hoạt động tín dung được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, tối ưu hóa công tác dịch vụ khách hàng và từ đó gia tăng tổng giá trị kinh doanh.
Đặc biệt, sự đột phá của CMC SISG mang đến trong dự án Basel II là một kiến trúc hệ thống theo thời gian thực. Kiến trúc triển khai này rút ngắn khoảng cách áp dụng giữa hoạt động phân tích rủi ro và hoạt động điều hành kinh doanh hàng ngày của Sacombank ở từng điểm tiếp xúc khách hàng. Đó là nền tảng để Sacombank xây dựng một chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu, mở rộng giải quyết các bài toán chiến lược quy trình khác như quản lý thu hồi nợ, phân tích kinh doanh để gia tăng doanh số, quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

Dự án sẽ được triển khai trong gần 2 năm, bao gồm 4 cấu phần là Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng; Triển khai SAS Credit Scoring Suite; Triển khai phần cứng; Đào tạo, truyền thông cho cán bộ nhân viên Sacombank.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.