Sản phẩm dành cho những người không thể rời khỏi chiếc điện thoại quá 15’

(ĐTCK) Sphoon Phork là một thiết bị được gắn phía bên dưới chiếc điện thoại, nó được gắn với điện thoại thông qua một khay phía dưới, nơi mà bạn có thể nhét một chiếc nĩa hoặc muỗng để vừa ăn vừa sử dụng điện thoại.

Tác giả Ngọc Tuấn