Sàn HNX áp dụng một loạt quy định mới

Sàn HNX áp dụng một loạt quy định mới

(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán mới.

Trong đó, có 3 nội dung đáng chú ý. Thứ nhất, áp dụng cách tính giá tham chiếu theo giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất. Trong đó, giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày. Trước đây, giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của tất cả các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Thứ hai, tổ chức niêm yết không được tự ý thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trừ trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo Uy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ít nhất 3 ngày làm việc trước khi thay đổi và phải được sự chấp thuận của UBCK. Tổ chức niêm yết phải công bố lý do trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, báo cáo Sở GDCK Hà Nội trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua lại hoặc bán cổ phiếu quỹ.

Giới hạn dao động giá đối với các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ của tổ chức niêm yết trong khoảng 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định. Cụ thể, với biên độ dao động giá theo quy định hiện tại của HNX là 7%, giá của cổ phiếu quỹ chỉ dao động ± 3,5%.

Thứ ba, NĐT được phép giao dịch chứng khoán lô lẻ thông qua hình thức thỏa thuận, bên cạnh giao dịch trực tiếp tại các CTCK hoặc bán lại cho tổ chức phát hành.

Quy chế giao dịch mới của HNX chính thức có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2012.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%