SAM: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

(ĐTCK)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2015

- Lý do và mục đích:  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 41.593.358 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 30% số cổ phần đang lưu hành).

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,3 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 0,3 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng do Hội đồng Quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổng đông A sở hữu 151 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu thưởng như sau: 151 x 0,3 = 45,3 cổ phiếu, làm tròn xuống là 45 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%