SAM Holdings (SAM): Lợi nhuận quý I/2021 tăng đột biến nhờ hoạt động tài chính

(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
SAM Holdings (SAM): Lợi nhuận quý I/2021 tăng đột biến nhờ hoạt động tài chính

Theo đó, trong quý I/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 443,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,8% và tăng 352,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 6,2% lên 7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ lên 31 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 277,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,7 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 223,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,7 tỷ đồng lên 6,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ chủ yếu do sự tăng đột biến của doanh thu tài chính.

Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ doanh thu tài chính tăng chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính khác là 13,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và đây là nguyên nhân chính dẫn tới doanh thu tài chính tăng đột biến.

Được biết, năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14,3 tỷ đồng, SAM chỉ hoàn thành được 7,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền lại âm. Cụ thể, trong quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của SAM âm 299,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 278,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 305,7 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh và dòng tiền đầu tư, SAM chủ yếu là huy đồng dòng tiền tài chính và cụ thể là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của SAM tăng 8,4% so với đầu năm lên 6.144,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.915,6 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.461,2 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 766,4 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 753 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn tăng 24,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 382,2 tỷ đồng lên 1.915,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tăng lên khi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ phát sinh khoản đầu tư vào CTCP Capella Quảng Nam với số tiền lên tới 344 tỷ đồng so với cùng kỳ không phát sinh. Ngoài ra, xét về chứng khoán kinh doanh, SAM liên tục đầu tư mới vào CTCP Chứng khoán NSI giá trị 12,7 tỷ đồng; NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) giá trị 16,5 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát (HPG) giá trị 4,3 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 7,9 tỷ đòng; CTCP Sữa Việt Nam (VNM) giá trị 6,2 tỷ dồng; CTCP Chứng khoán SSI (SSI) là 18,8 tỷ đồng. Đây hoàn toàn là khoản đầu tư tài chính mới mà đầu năm không có.

Đối ứng với tài sản, phần nguồn vốn trong kỳ vốn góp của chủ sở hữu đã tăng 36,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 935 tỷ đồng lên 3.499,97 tỷ đồng và đây chủ yếu là vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý I/2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu SAM giảm 100 đồng về 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,269.09

13.05 (1.03%)

 
VNIndex 1,269.09 13.05 1.03%
HNX 282.33 2.57 0.91%
UPCOM 81.07 0.24 0.29%