SAM HOLDINGS (SAM) dự kiến phát hành 93,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(ĐTCK) Công ty cổ phần SAM HOLDINGS (Mã chứng khoán: SAM – sàn HOSE) thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

SAM HOLDINGS (SAM) dự kiến phát hành 93,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo đó, SAM HOLDINGS dự kiến phát hành gần 93,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành dự kiến là 36,45%, giá phát hành dự kiến là tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian dự kiến trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021.

Doanh nghiệp dự kiến huy động 934,6 tỷ đồng từ đợt phát hành, số tiền này dùng 491,8 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2; 343,1 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án bất động sản tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) và 100 tỷ đồng dùng mua lại toàn bộ Cổ phần công ty Capella Quảng Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.329,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 48,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,9% và tăng 74,6% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 42,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, bằng 102% thực hiện năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 123,8 tỷ đồng, bằng 91% thực hiện năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 361,8 tỷ đồng so với cùng kỳ là 1.415,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 19% so với đầu năm lên 6.199,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.065,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.593,7 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 749 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 596,1 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 18,3%, tương ứng tăng 97,6 tỷ đồng lên 629,8 tỷ đồng và chiếm 10,2% tổng nguồn vốn. Mặc dù giá trị nợ vay tăng nhưng tỷ trọng trên tổng nguồn vốn vẫn duy trì 10,2% so với đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu SAM tăng 100 đồng lên 10.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021