SAM Holdings (SAM): 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 55,4%

SAM Holdings (SAM): 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 55,4%

(ĐTCK) Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý II/2020 đạt 314,4 tỷ đông, lợi nhuận sau thuế là 5,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 51,9% và tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,2% về còn 3,3%.

Trong kỳ, doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư là 148,6 tỷ đồng, điều này dẫn tới chi phí tài chính âm 85,9 tỷ đồng. Nếu loại bỏ các giao dịch, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi bằng lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp) là âm 23,5 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận dương 27,9 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu 806,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, 6 tháng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,6% về 5,1% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 1,4% về còn 0,9%. Hiệu quả kinh doanh ROA là 0,1% và ROE là 0,3%.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 123,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 9% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến chia cổ tức 3% hoặc theo kế hoạch điều chỉnh.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,4% lên 5.649,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn trị giá 1.846,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn trị giá 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tài sản cố định là 755 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho là 558,7 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng 27,3%, tương ứng tăng 395,7 tỷ đồng lên 1.846,7 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 3/8/2020, cổ phiếu SAM tăng nhẹ 100 đồng lên 11.300 đồng/CP.
Tin bài liên quan

VNIndex

911.46

6.25 (0.69%)

 
VNIndex 911.46 6.25 0.69%
HNX 133.51 0.58 0.43%
UPCOM 61.73 0.21 0.33%

Lịch sự kiện

01/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021