Sacombank giảm 2.000 tỷ đồng lợi nhuận để tái cơ cấu nợ vì ảnh hưởng dịch

Sacombank giảm 2.000 tỷ đồng lợi nhuận để tái cơ cấu nợ vì ảnh hưởng dịch

(ĐTCK) 5 tháng đầu năm nay, Sacombank đã trích lập dự phòng rủi ro trên 1.500 - 1.700 tỷ đồng. Quỹ dự phòng rủi ro của Sacombank đến thời điểm này đã lên đến 4.000-5.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, để hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19, Ngân hàng đang phải tái cơ cấu nợ cho khách hàng nên các khoản lãi dự thu không còn được thu mà phải thoái hoàn toàn theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Vì thế, ước giảm khoảng 2.000 tỷ đồng cho quá trình tái cơ cấu nợ.

5 tháng đầu năm nay, Sacombank cũng đã trích lập dự phòng rủi ro trên 1.500 - 1.700 tỷ đồng. Quỹ dự phòng rủi ro của Sacombank đến thời điểm này được lãnh đạo Ngân hàng cho biết, đã lên đến 4.000-5.000 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng giám đốc Sacombank, hiện thanh khoản của Ngân hàng khá dồi dào, thậm chí Sacombank đang dư thừa 30.000 tỷ đồng vốn huy động. Dư nợ cho vay gần đến hết tháng 6/2020 tăng trưởng khoảng 6% trên tổng room tín dụng được cấp đầu năm nay là 9%.

Sacombank đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xin nới room tín dụng lên 14% để có dư địa cho vay trong nửa cuối năm nay.

Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, tổng tài sản 498.400 tỷ đồng, tổng huy động 457.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Sacombank đặt mục tiêu xử lý 11.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay và bà Diễm cho hay, 5 tháng đầu năm, Sacombank đã đấu giá thành công 9.700 tỷ đồng và con số thực thu đến thời điểm này là 1.800 tỷ đồng thì chắc chắn từ nay đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu đề ra là xử lý và thu hồi được 11.000 tỷ đồng. 

Hiện Sacombank còn nắm giữ hơn 25.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC và đang nỗ lực xử lý, thu hồi nợ xấu để hoàn nhập dự phòng. 

Tính đến hết tháng 5/2020, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.303 tỷ đồng, tổng tài sản 477.302 tỷ đồng, tổng huy động 434.709 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 310.745 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021