Sabeco thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

VNIndex

1,443.32

-38.73 (-2.68%)

 
VNIndex 1,443.32 -38.73 -2.68%
HNX 449.27 -8.96 -2.0%
UPCOM 114.55 -0.03 -0.03%