SAB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Mã chứng khoán: SAB

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2020

- Địa điểm tổ chức: TCPH sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%