S33 hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

S33 hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

(ĐTCK-online) CTCP Mía đường 333 (S33 - UPCoM) vừa thông báo về kết quả phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu được phân phối là 517.433 cổ phiếu, chiếm 99,987% tổng số cổ phiếu phát hành. Đối với cổ phiếu lẻ, Công ty sẽ hủy bỏ. Sau đợt trả cổ tức, vốn điều lệ của S33 tăng từ 34,5 tỷ đồng lên 39,67 tỷ đồng. Được biết, ĐHCĐ Công ty cũng đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn lên 83,32 tỷ đồng sau khi hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu. Năm 2011, S33 đặt kế hoạch doanh thu 443,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35,64 tỷ đồng, cổ tức 25%.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%