ROS: Doanh thu quý II/2017 tăng 68%

ROS: Doanh thu quý II/2017 tăng 68%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu tăng 68%.

Cụ thể, trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 759 tỷ đồng, tăng 68% so với quý II/2016. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng tăng 12,5% đạt 422,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chiếm 686,6 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 72,4 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận giảm 43,4% xuống còn 72,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính, toàn bộ là chi phí lãy vay ở mức 7,23 tỷ đồng. Quý này, ROS có phần lãi trong công ty con, công ty liên kết hơn 3 tỷ đồng (cùng kỳ là bằng 0).

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tổng cộng gần 33 tỷ đồng.

Kết quả, quý II/2017, ROS đạt tổng lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 54 tỷ đồng, bằng 2/3 cùng kỳ, tương đương giảm 25,5%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là hơn 55,07 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía ROS, nguyên nhân gia tăng doanh thu do Công ty mẹ đã mở rộng quy mô, ký được nhiều hợp đồng thi công có giá trị lớn nên doanh thu từ hoạt động xây lắp từ Công ty mẹ tăng.

Cùng với đó, doanh thu tăng đi kèm do phát sinh chi phí cho việc mở rộng quy mô, phải hạch toán ngay trong quý theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, ROS ghi nhận tổng doanh thu hơn 1.613 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 146,1 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 32,8% kế hoạch doanh thu và gần 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến thời điểm 30/6/2017, nợ phải trả của Công ty ở mức 2.924 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 2.817 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm hơn 234 tỷ đồng về 7.966,3 tỷ đồng, với tài sản ngắn hạn giảm mạnh 1,542 tỷ đồng, nhưng tài sản dàn hạn lại tăng 1.307 tỷ đồng.

Trong kỳ này, các khoản đầu tư vào Các công ty con, Công ty liên kết của ROS tăng mạnh từ mức 196 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 1.267 tỷ đồng.

Cụ thể, ROS đầu tư 268,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (chiếm tỷ lệ sở hữu 24,9%) và 800 tỷ đồng vào CTCP Quản lý sân Golf Biscom (tỷ lệ 40%).

Mới đây, ROS vừa thông báo dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 3 vào tháng 11 năm 2016.

Theo phương án phát hành đã được thông qua trước đó, ROS dự kiến phát hành tối đa 107,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 4:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu về dự kiến dùng khoảng 1.048 tỷ đồng đầu tư thực hiện dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn, phần còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%