Robot tạo vòng lặp bước đi vô hạn cho người dùng trải nghiệm thực tế ảo

(ĐTCK) Nhóm chuyên gia Nhật Bản chế tạo các robot có thể dự đoán bước chân của người dùng và tự động di chuyển theo, tạo vòng lặp vô hạn cho con người bước đi, phù hợp với trải nghiệm thực tế ảo.

Tác giả Ngọc Tuấn