REE: Tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT đã bán 2,65 triệu cổ phiếu

(ĐTCK-online) Venner Group Limited, tổ chức có liên quan với ông Dominic Scriven, Thành viên HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã bán 2.650.000 cổ phiếu trong tổng số 5.368.960 cổ phiếu REE nắm giữ từ ngày 22/6 đến ngày 4/8. Sau giao dịch số cổ phiếu REE nắm giữ là 2.718.960 cổ phiếu.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2009, nhóm Công ty đạt được tổng doanh thu thuần là 472,51 tỷ đồng, bằng 81,84% so với cùng kỳ năm 2008, bằng 39,38% so với kế hoạch năm 2009; và lợi nhuận trước thuế đạt 294,87 tỷ đồng, bằng 117,95% so với kế hoạch năm 2009.

REE đặt chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2009 đạt doanh thu 845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 178 tỷ đồng và sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2009 là 7%.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%