REE: Lãi hơn 513 tỷ đồng trong năm 2011

REE: Lãi hơn 513 tỷ đồng trong năm 2011

(ĐTCK) CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2011.

Trong quý IV, REE đạt 512,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 195,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

Doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi từ 163,5 tỷ lên 346,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính cũng tăng thêm gần 100 tỷ.

 

Lũy kế cả năm, REE đạt 1.807 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 633,8 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng, tương đương tăng 35% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế đạt 513,2 tỷ đồng. EPS đạt 2.456 đồng.

 

Đến cuối năm 2011, REE có 843 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (dự phòng 80 tỷ đồng) và 2.182 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (dự phòng 197 tỷ đồng).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%