RDP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường


Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        25/09/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường

- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông, 190 Lạc Long Quân, F3, Quận 11, Tp. HCM

- Nội dung họp: TCPH thông báo sau.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%