Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Ngày mai 24/10, các đại biểu bắt đầu thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ảnh 1
Tin bài liên quan