Quỹ tầm nhìn SSI mua vào SSC, VFG và HAI

Quỹ tầm nhìn SSI mua vào SSC, VFG và HAI

(ĐTCK) Quỹ tầm nhìn SSI mua vào lượng lớn cổ hiếu SSC, VFG và HAI. , đã mua tổng cộng hơn 300.000 cổ phiếu SSC, VFG và HAI đồng thời không bán cổ phiếu nào.

Cụ thể, từ 2/11/2011 đến 3/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI đã mua 201.710 cổ phiếu của CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký mua và 900.000 cổ phiếu đăng ký bán. Sau khi mua, quỹ này sở hữu 1.445.578 cổ phiếu SSC, chiếm 9,77% vốn điều lệ SSC.

 

Từ 21/10/2011 đến 21/12/2011, quỹ này đã mua 38.720 cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG)  trong tổng số 270.000 cổ phiếu đăng ký vừa mua, vừa bán. Hiện tại, Quỹ đang nắm giữ 1.435.341 cổ phiếu VFG, chiếm 11,33% vốn điều lệ VFG.

 

Còn từ 4/11/2011 đến 4/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI đã mua 62.740 cổ phiếu CTCP Nông dược HAI (HAI) trong tổng số 290.310 cổ phiếu đăng ký vừa mua, vừa bán. Sau giao dịch, quỹ này đã sở hữu 939.376 cổ phiếu HAI, chiếm 5,40% vốn điều lệ HAI.

 

Được biết, nguyên nhân không giao dịch hết các cổ phiếu ở trên là do biến động giá không phù hợp.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%