Quý IV/2020, dư nợ margin MBKE tăng 37,4% so với quý trước

Quý IV/2020, dư nợ margin MBKE tăng 37,4% so với quý trước

(ĐTCK) Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản MBKE đạt hơn 2.347 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay hơn 2.104 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ký quỹ (dư nợ margin) gần 1.921 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2019 và tăng 37,4% so với cuối quý III/2020.

Quý IV, doanh thu hoạt động MBKE đạt 121 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng môi giới có đóng góp lớn nhất đạt 49,5 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Mảng tư vấn tài chính kỳ này cũng đem về 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 233 triệu đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 41 tỷ đồng, giảm 15%.

Kết quả, MBKE báo lãi sau thuế quý IV/2020 đạt 41 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu hoạt động đạt 376 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 52,6%.

Tại thời điểm cuối năm, tài sản tài chính/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư đang để tại MBKE là hơn 8.279,5 tỷ đồng, tài sản đã lưu ký và chưa giao dịch là 1.684 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng 925 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 77.46 0.31 0.4%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021