Quý IV/2016, các doanh nghiệp trên HNX lãi 15.027 tỷ đồng

Quý IV/2016, các doanh nghiệp trên HNX lãi 15.027 tỷ đồng

(ĐTCK) Cập nhật của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2016 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 7 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán), đã có 364/372 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt 98% (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước).

Theo số liệu báo cáo tài chính quý IV/2016, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đạt 15.027 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, 327 doanh nghiệp kinh doanh lãi, với tổng giá trị lãi đạt 16.025 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; 37 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 998 tỷ đồng (tăng 217% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 105 công ty kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt hơn 4.727 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng giá trị lãi.

Các doanh nghiệp làm ăn có lãi tốt tiếp theo là ngành tài chính, xây dựng, ngành khai khoáng và dầu khí.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất, với 5 doanh nghiệp có giá trị lỗ 331,8 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%