Quý III/2021, Năm Bảy Bảy (NBB) thoát lỗ nhờ doanh thu chuyển nhượng quyền

Quý III/2021, Năm Bảy Bảy (NBB) thoát lỗ nhờ doanh thu chuyển nhượng quyền

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 5,59 tỷ đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 172,06 tỷ đồng, tăng 123,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,7% về còn âm 25,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 204,26 tỷ đồng về âm 1,44 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 270,42 tỷ đồng lên 270,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 76,7%, tướng ứng giảm 75,88 tỷ đồng về 22,99 tỷ đồng…

Xét về hoạt đông kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, NBB ghi nhận lỗ 24,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 106,8 tỷ đồng.

Quý III/2021, Năm Bảy Bảy (NBB) thoát lỗ nhờ doanh thu chuyển nhượng quyền ảnh 1

Cơ cấu doanh thu quý III/2021 của NBB

Như vậy, lợi nhuận trong quý III/2021 của công ty thoát lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền là 250 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NBB ghi nhận doanh thu đạt 558,07 tỷ đồng, giảm 67,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 334,9 tỷ đồng, tăng 90,4% so với cùng kỳ.

Năm 2021, NBB đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 74,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 625,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 181,98 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm chủ yếu công ty lại tiếp tục tăng các khoản phải thu.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 2,4 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã tăng vay nợ ròng dẫn tới dòng tiền tài chính âm 623,8 tỷ đồng để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của NBB tăng 16,2% so với đầu năm lên 4.752 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.379,7 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.234,8 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 120,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 623,9 tỷ đồng lên 1.142,5 tỷ đồng và chiếm 24% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu NBB giảm 1.300 đồng về 37.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,493.03

-7.78 (-0.52%)

 
VNIndex 1,493.03 -7.78 -0.52%
HNX 458.63 -1.04 -0.23%
UPCOM 114.61 -0.04 -0.03%