Quý III/2019, Coteccons (CTD) chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng lợi nhuận, giảm gần 65% cùng kỳ

Quý III/2019, Coteccons (CTD) chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng lợi nhuận, giảm gần 65% cùng kỳ

(ĐTCK) CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh quý III/2019 với doanh thu đạt 6.225 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 22 tỷ đồng, giảm tới 64,36%.

Giải trình về kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý III/2019, Coteccons cho biết, lợi nhuận gộp giảm do một số công trình có thời gian thi công dài hơn dự kiến, làm tăng chi phí cố định. Đồng thời, áp lực giảm giá trong công tác đấu thầu với chủ đầu tư cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 50,68 tỷ đồng, giảm 35,91% so với cùng kỳ do doanh thu được chủ đầu tư xác nhận chậm, dòng tiền thu từ khách hàng chậm, công ty phải sử dụng nguồn tiền tiết kiệm sẵn có để thanh toán cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp/đội thu công theo điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, trong kỳ Công ty có góp vốn điều lệ vào Công ty Covestcons nên làm giảm nguồn tiền gửi tiết kiệm, ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động tài chính quý III/2019.

Ngoài ra, thu nhập khác trong kỳ chỉ đạt 3,76 tỷ đồng, giảm tới 94,19% chủ yếu do trong quý III/2018 Công ty hoàn nhập chi phí trích trước, dự phòng nhiều.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CTD ghi nhận 16.262 tỷ doanh thu, giảm 21,58% so với cùng kỳ và hoàn thành 60,23% kế hoạch cả năm (27.000 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hơn 604 tỷ đồng, giảm tới hơn 59% so với cùng kỳ và hoàn thành 46,46% kế hoạch năm (1.300 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 477,63 tỷ đồng, giảm gần 60%.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản Công ty hơn 14.987 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu kỳ, bao gồm 13.393 tỷ tài sản ngắn hạn và 1.594 tỷ tài sản dài hạn. Nợ phải trả hơn 6.761 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 6.752 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 8.226 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 796 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu CTD cũng liên tục sụt giảm, đóng cửa phiên 23/10 tại mức 82.800 đồng/CP, giảm 3,4%. Tính trong tháng 10, cổ phiếu CTD đã giảm 12,8% từ mức giá đóng cửa phiên 30/9 tại 95.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021