Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Quý II, thanh tra phát hiện vi phạm 8.028 tỷ đồng, 860 ha đất

(ĐTCK) Trong quý II, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 4 kết luận thanh tra và xác định số tiền sai phạm là 102 tỷ đồng

Theo báo cáo công tác quý II của Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã triển khai 1.805 cuộc thanh tra hành chính và 84.817 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực và phát hiện vi phạm 8.028 tỷ đồng, 860 ha đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 6.772 tỷ đồng và 515 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 1.256 tỷ đồng, 345 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể; ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền là 1.408 tỷ đồng.

Có 19 vụ, 31 đối tượng đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Riêng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 4 cuộc thanh tra; 6 thông báo kết luận thanh tra; tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 15 kết luận thanh tra và tiến hành 12 cuộc thanh tra.

Bốn cuộc thanh tra đã có kết luận trong quý II gồm:

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Qua kết luận 4 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 102,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 9 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 93,8 tỷ đồng; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

Trong quý III, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và quản lý các dự án đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; đầu tư mua sắm tài sản của Tổng cục Hải quan; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021