Quý II, Gỗ Trường Thành (TTF) lãi hợp nhất hơn 12 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh

Quý II, Gỗ Trường Thành (TTF) lãi hợp nhất hơn 12 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF), doanh thu thuần đạt 300 tỷ đồng, sụt giảm 128% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán gần 255 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 1.587 tỷ đồng do sai lệch số liệu tồn kho nên điều chỉnh thẳng vào chi phí giá vốn). 

Do vậy, lợi nhuận gộp đạt hơn 45 tỷ đồng, tích cực hơn rất nhiều so với số lỗ hơn 900 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các chi phí bán hàng giảm nhẹ, chi phí quản lý giảm phân nửa.

Mặt khác, trong kỳ TTF ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 74 tỷ đồng, qua đó Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 12,67 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát âm 9,8 tỷ đồng. TTF chưa có thuyết minh giải trình về con số lợi nhuận khác.

Lũy kế 6 tháng, Công ty đạt doanh thu thuần 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát âm gần 12 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2017, tiền mặt giảm hơn phân nửa so với đầu năm, còn gần 51 tỷ đồng. Khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có khoản muc này. Phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 113 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ 22 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm gần 100 tỷ đồng, ở mức 1.692 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ ngắn hạn là 1.948 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 1.476 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu nhờ giảm vay nợ tài chính từ 2.637 tỷ đồng xuống 1.620 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%