Quý II/2020, Vĩnh Hoàn VHC chi hơn 190 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu MWG, FPT, HPG...

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II/2020 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) xuất hiện khoản mục chứng khoán kinh doanh 193,6 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 6,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản này. 
Quý II/2020, Vĩnh Hoàn VHC chi hơn 190 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu MWG, FPT, HPG...

Trong danh mục đầu tư, chiếm tỷ trọng lớn nhất là MWG, FPT, HPG (chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên). Cụ thể, VHC giải ngân 87,3 tỷ đồng vào MWG, 28,6 tỷ đồng vào FPT và 23,6 tỷ đồng HPG. Cuối kỳ, VHC cũng trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào MWG hơn 4,9 tỷ đồng.

Quý II/2020, Vĩnh Hoàn VHC chi hơn 190 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu MWG, FPT, HPG... ảnh 1

Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, VHC có lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 1.391 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II, VHC ghi nhận doanh thu 1.630 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chình giảm mạnh, chủ yếu do quý II/2019 Công ty ghi nhận khoản tiền từ thoái vốn Công ty con là Vạn Đức Tiền Giang. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, giảm 48,7% so với thực hiện năm 2019.

Theo giải trình, VHC cho biết hoạt động kinh doanh công ty mẹ giảm sút do giá bán giảm và ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 3/8, cổ phiếu VHC tăng nhẹ 0,6% lên 34.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 0,4 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%