Quý II/2013, phát hành 55.000 tỷ đồng TPCP

Quý II/2013, phát hành 55.000 tỷ đồng TPCP

(ĐTCK) Theo Kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) quý II/2013 mà Kho bạc Nhà Nước vừa ban hành, tổng mức phát hành cho quý này là 55.000 tỷ đồng.

Trong đó trái phiếu có kỳ hạn huy động cao nhất là 5 năm với 19.000 tỷ đồng, tiếp đến là 3 năm với 15.000 tỷ đồng, 2 năm là 10.000 tỷ đồng. Lượng trái phiếu huy động có kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng thấp nhất với 5.000 tỷ đồng.

Liên quan đến nỗ lực phát triển thị trường TPCP, việc HNX vận hành hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 và phân hệ Đường cong lợi suất đã góp phần cải thiện đáng kể thanh khoản cho thị trường. Với mục tiêu cung cấp công cụ chỉ báo có tính chính xác cao, làm tham chiếu cho lợi suất trái phiếu trên thị trường, phân hệ Đường cong lợi suất bước đầu đã phản ánh khá chính xác diễn biến của thị trường. HNX đang phối hợp với các thành viên đánh giá kết quả triển khai,  hoàn chỉnh thêm hệ thống, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các thành viên và nhà đầu tư.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021