Quý I, SHS ước đạt 40 tỷ đồng LNTT

Quý I, SHS ước đạt 40 tỷ đồng LNTT

(ĐTCK) Ông Hoàng Đình Lợi, Tổng giám đốc CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm 2012 của SHS ước đạt 40 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm.

ĐHCĐ của Công ty được tổ chức cuối tuần qua có 71,15% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2012 là 343,801 tỷ đồng, tăng 152,27% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế 50,612 tỷ đồng; thị phần môi giới phấn đấu chiếm 3 - 5% toàn thị trường. ĐHCĐ đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021