Quý I/2021, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) lãi tăng đột biến nhờ lãi tiền gửi và cho vay

Quý I/2021, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) lãi tăng đột biến nhờ lãi tiền gửi và cho vay

(ĐTCK) Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã chứng khoán VEF - UPCoM)  công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 62,9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 53,5 tỷ đồng, bằng 428% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đáng chú ý là doanh thu tài chính tăng 268,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,3 tỷ đồng lên 71,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Được biết, trong kỳ lãi từ cho vay, đầu tư là 71,8 tỷ đồng so với cùng kỳ là 19,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết thêm lợi nhuận tăng trong quý đầu năm chủ yếu từ doanh thu lãi tiền gửi và cho vay tăng so với cùng kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tăng 8,2% so với đầu năm lên 7.473,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và tương đương tiền là 5.509,7 tỷ đồng, chiếm 73,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn là 998,8 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 876,7 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2021 doanh nghiệp có khoản phải trả khác là 4.900,7 tỷ đồng, chiếm 65,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, doanh nghiệp thuyết minh đây là số tiền nhận ứng trước tiền góp vốn của công ty mẹ Tập đoàn Vingroup.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu VEF tăng 2.800 đồng lên 135.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,372.63

-5.14 (-0.37%)

 
VNIndex 1,372.63 -5.14 -0.37%
HNX 316.24 -2.49 -0.79%
UPCOM 90.22 0.67 0.74%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021