Quý I/2013, CTN thoát lỗ nhờ thu nhập khác

Quý I/2013, CTN thoát lỗ nhờ thu nhập khác

(ĐTCK) CTCP Xây dựng công trình ngầm (CTN – sàn HNX) vừa công bố BCTC quý I/2013.

Theo đó, CTN đạt 54,86 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm  56% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4,26 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lên đến 5,52 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2,14 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 3,21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập khác đem lại là trên 3,8 tỷ đồng nên CTN thoát được lỗ trong quý I với lợi nhuận trước thuế 588,6 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I của CTN đạt 441,5 triệu đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ (2,23 tỷ đồng).

VNIndex

953.68

2.88 (0.3%)

 
VNIndex 953.68 2.88 0.3%
HNX 138.09 -0.94 -0.68%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%