Quỹ Đầu tư Việt Nam đăng ký lướt sóng TTF, VHC và VNS

Quỹ Đầu tư Việt Nam đăng ký lướt sóng TTF, VHC và VNS

(ĐTCK-online) Quỹ Đầu tư Việt Nam, tổ chức có liên quan với cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF), CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) và CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS) đăng ký lướt sóng 3 cổ phiếu này từ ngày 18/11/2011 đến ngày 18/1/2012.

Cụ thể, quỹ này đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đồng thời đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TTF; đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đồng thời đăng ký bán 400.000 cổ phiếu VNS; đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đồng thời đăng ký bán 200.000 cổ phiếu VHC.

 Hiện quỹ này đang sở hữu 3.688.690 cổ phiếu VNS, chiếm 12,3% vốn điều lệ VNS; đang nắm giữ 4.746.714 cổ phiếu TTF, chiếm 15,44% vốn điều lệ TTF và đang nắm 3.891.482 cổ phiếu VHC, chiếm 8,47% vốn của VHC.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%