Quy chuẩn chất lượng cho mặt hàng tôn thép còn bỏ ngỏ

(vtv.vn)