Quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP)

(ĐTCK) Quỹ America LLC đã tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã chứng khoán: TIP – sàn HOSE).
Quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP)

Theo đó, quỹ America LLC đã mua vào 82.700 cổ phiếu TIP, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,91% lên 5,23% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 22/09/2020. Như vậy, quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của TIP.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 106,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 49,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,4% và 3,1% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 70,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ 0,7% về mức 807,5 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn là 279,6 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản; tồn kho là 158,4 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn là 151,5 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản.

Đối ứng với tài sản là nguồn vốn, doanh nghiệp đang có 561,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, chiếm 69,6% tổng nguồn vốn; doanh thu ngắn hạn và dài hạn chưa ghi nhận là 121,1 tỷ đồng, chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/09/2020, cổ phiếu TIP giảm 200 đồng, tương ứng giảm 0,74% về 26.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%