(ĐTCK) Tập đoàn Emirates vừa công bố kết quả nửa đầu năm tài chính cho năm 2017 - 2018. Theo đó, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 49,4 tỷ AED (13,5 tỷ USD), tăng 6% so với 46,5 tỷ AED (12,7 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng đạt 2,3 tỷ AED (631 triệu USD), tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được thúc đẩy bởi các sáng kiến nâng cao năng lực và hiệu quả trong toàn Công ty. Ngoài ra, tăng trưởng kinh doanh ổn định và tình hình ngoại hối cũng thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng qua, nhân viên của Tập đoàn đã giảm 3% so với ngày 31/3/2017, từ tổng số nhân viên là 105.746 xuống còn 102.669 người. Đây là kết quả của việc áp dụng các công nghệ mới, quy trình nghiệp vụ được sắp xếp hợp lý và phân bổ lại các nguồn lực.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.