Mảng khách sạn của Hoàng Gia vẫn đạt doanh thu tốt trong năm 2019

Mảng khách sạn của Hoàng Gia vẫn đạt doanh thu tốt trong năm 2019

Quốc tế Hoàng Gia (RIC) đặt mục tiêu doanh thu hơn 12,65 triệu USD năm 2020

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC, sàn HoSE) vừa có giải trình về kết quả lợi nhuận âm trong năm 2019, đồng thời đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Năm 2019, doanh thu của Công ty đạt 235,8 tỷ đồng, giảm 18,22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 72,8 tỷ đồng.

Hoàng Gia cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 giảm so với năm 2018 chủ yếu là do doanh thu tại câu lạc bộ giảm.

Cụ thể, doanh thu câu lạc bộ năm 2018 đạt 178,3 tỷ đồng, nhưng doanh thu câu lạc bộ trong năm 2019 chỉ còn là 97,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cho biết hoạt động kinh doanh câu lạc bộ có tính chất may rủi, trong khi đó, kết quả kinh doanh mảng khách sạn – biệt thự của Công ty năm 2019 vẫn cao hơn năm trước.

Theo đó, mảng kinh doanh khách sạn – biệt thự trong năm 2018 đạt doanh thu 110 tỷ đồng, nhưng mảng này đã đem lại doanh thu 138 tỷ đồng trong năm 2019.

Ngoài những vấn đề trên, một số lý do khác làm giảm hiệu quả kinh doanh trong năm 2019 còn do doanh thu hoạt động tài chính giảm do giảm lãi chênh lệch tỷ giá và thu nhập khác cũng giảm do năm 2018 Công ty có khoản thu tiền bồi thường do khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng cho thuê nhà đa năng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hoàng Gia đặt mục tiêu 12,65 triệu USD (doanh thu năm 2019 quy đổi ra USD là 10,12 triệu USD); lợi nhuận sau thuế mục tiêu năm 2020 là 404,3 nghìn USD (lợi nhuận 2019 quy đổi ra USD là âm 3,1 triệu USD).

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%